ในช่วงที่ผ่านมา ประชากรอาเซียนมีมากถึง 630 ล้านคน ซึ่งประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก นอกจากนี้การวิจัยชี้ให้เห็นถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเจริญพันธุ์ที่น้อยลงท่ามกลางแนวโน้มประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากทารกที่เกิดมาน้อยลงและอายุผู้คนยืนยาวมากขึ้นในช่วง 15 ปีข้างหน้า สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นสังคมสูงอายุและจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทีละประเทศ อย่างไรก็ตามสังคมทั้งหมดในโลกกำลังอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติเพื่อความเป็นอยู่และความมั่นคงของสังคมผู้สูงวัย

ผู้สูงวัยจะกลายเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลกระทบต่อเกือบทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงตลาดแรงงานและการเงิน ความต้องการสินค้าและบริการ การขนส่งและการคุ้มครองทางสังคมด้วยเช่นกัน โครงสร้างครอบครัว อัตราส่วนการพึ่งพิงในวัยชราในประเทศไทยและประเทศในอาเซียนระบุว่าอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงและอายุขัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก

Inter Care Asia งานแสดงสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุและวัยเกษียณ ครอบคลุมทั้งระดับผู้บริโภคและระดับธุรกิจ โดยเจาะกลุ่มผู้สูงอายุทั้งแนวคิด สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และความเป็นอยู่อย่างครบวงจร ด้วยการแสดงความมุ่งมั่นในความเป็นมืออาชีพ เรารวบรวมประเด็นสำคัญและนวัตกรรมทั้งหมดต่างๆ ที่น่าจับตามอง โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ อุปกรณ์และสินค้าเพื่อความงาม, บริการรองรับผู้สูงวัย, อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ, สินค้าเพื่อไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นอกจากนี้ ยังมีสัมมนา การประชุม การถ่ายทอดสด การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและรางวัลนวัตกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดนี้ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมตลาดผู้สูงวัย เสียงของผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากพิสูจน์ให้เห็นว่ามีประโยชน์ที่นิทรรศการนี้จัดขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆมากมายให้กับธุรกิจที่พวกเขามอบให้ ซึ่งไม่เหมือนกับงานแสดงสินค้าด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย

งาน Intercare Asia ในปี 2020

“การจัดงานของเราในปี 2020 ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีทั้งผู้แสดงสินค้าและนักลงทุนพร้อมกับกิจกรรมและสัมมนาที่น่าสนใจ ”


ประโยชน์จากการเยี่ยมชม

InterCare Asia เป็นงานแสดงสินค้าด้านสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับการดูแลความเป็นอยู่ สุขภาพ และการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยอย่างครบวงจร เราได้รวบรวมไว้ในงานแสดงสินค้าโดยแบ่งเป็น 5 โซน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่แสดงระบบการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การบริการและอาหารทางโภชนาการ พร้อมด้วยการสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการจากกูรูทั่วเอเชีย

ผู้จัดงาน

ผู้ร่วมจัดงาน

สื่อพันธมิตร

ผู้สนับสนุน

JOIN OUR MAIL LIST FOR EXCLUSIVE

More news from us

ผู้จัดงาน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ)

ONE MAGNIFICENT
PRIDE OF THAILAND

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้าน MICE และการมีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 รายการตลอดจนการประชุมในช่วงสิบปีที่ผ่านมา NEO ได้รับชื่อเสียงที่ดีในในฐานะผู้จัดการงานแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพในระดับสาธารณะและภาคเอกชน

More About Us