Headline : อาหารเสริมชีวา มีชีวา ชีวิตดี

Brand : ชีวา

Model  : ชีวาดรีม

Description : ชีวาดรีมช่วยในการนอนหลับ ชีวาไบโอโกช่วยในการขับถ่าย ชีวามูน19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน V2 Collagen ช่วยบำรุงข้อเข่า นิดะโนะคอลลาเจนช่วยบำรุงผิวพรรณ

Advantages of product : อาหารเสริมชีวา ได้มาตรฐาน มีหลากหลายอย่างให้เลือกสรร เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

Industries & Business targeted : ร้านค้าที่่ขายอาหารเสริม ร้านขายยาและอาหารเสริม บริษัทจัดจำหน่ายอาหารเสริม บุคคลทั่วไปที่อยากมีแบรนอาหารเสริมเป็นของตัวเอง คลินิกเสริมความงาม สถานพยาบาล

Type of product or service : Enriched foods / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Brand’s Country of Origin : ไทย

Company name : ชีวา

Company profile : ชีวา ผลิตโดย บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (Nida Pharma Incoporation Co.,Ltd.)ซึ่งเป็นในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี โดยนิด้าได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 นิด้าให้ความสำคัญด้านมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ยาเสมอมา โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 นิด้าได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธาณสุข ในปี พ.ศ. 2557 นิด้ายังได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยาของประเทศไทย กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธาณสุข ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาของ The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) แสดงให้เห็นถึงการผลิตยาที่ได้มาตรฐานระดับสากลของเรา ปัจจุบริษัทเรายังผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำหน่ายภายใต้แบรนชีวา, วีทู คอลลาเจน และ นิดะโนะ คอลลาเจน และยังรับ OEM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับแบรนชั้นนำและผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจอาหารเสริมอีกมากมาย ด้วยมาตรฐานระดับสากล ทำให้เราได้รับความไว้วางใจทั้งจากร้านค้าและผู้บริโภคตลอดมา

Pre-registration