Headline ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟัน

Brand M Dent

Model เอ็มเด็นท์ ยาสีฟันชนิดเม็ด

Description สามารถแสดงตำแหน่งคราบจุลินทรีย์ ช่วยให้แปรงฟันสะอาดยิ่งขึ้น ป้องกันฟันผุด้วยฟลูออไรด์ 1,500 ppm ลดขยะจากหลอดยาสีฟัน พกพาสะดวก

Type of product or service Oral Care device/ อุปกรณ์ดูแลช่องปาก

Advantages of products สามารถแสดงตำแหน่งคราบจุลินทรีย์ ช่วยให้แปรงฟันสะอาดยิ่งขึ้น

Target Industries ธุรกิจการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐและชุมชน

Brand’s Country of Origin ไทย

Company name มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Booth number A55-56, A85-86

Headline ปลอกจับอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก (Hand grip for Oral Care)

Brand

Description ปลอกจับอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเพิ่มขนาดด้ามจับของแปรงสีฟันทั่วไปให้ด้ามแปรงมีขนาดพอเหมาะจับได้กระชับมือโดยได้ออกแบบให้จับถนัดมือและสามารถใช้กับด้ามแปรงสีฟันได้หลากหลายยี่ห้อที่มีจำหน่ายในท้องตลอด โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคือเพื่อใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในการแปรงฟันได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาวะทันตสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ ในผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว รวมไปถึงการไม่มีแรงกำมือขณะแปรงฟัน โดยออกแบบให้มีความสมดุลขณะใช้งานการหมุนพลิกข้อมือได้ง่ายสะดวกในขณะที่แปรง

Type of product or service Oral Care device/ อุปกรณ์ดูแลช่องปาก

Advantages of products เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว สามารถแปรงฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง

Target Industries ธุรกิจการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐและชุมชน

Brand’s Country of Origin ไทย

Company name มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Booth number A55-56, A85-86

Headline M dent Fresh lemon

Brand M dent

Description น้ำยาบ้วนปากช่วยดูแลสุขภาพช่องปาก ให้ความชุ่มชื้น พร้อมด้วย Sodium Fluoride 200 ppm ป้องกันฟันผุ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแห้ง

Type of product or service Oral Care device/ อุปกรณ์ดูแลช่องปาก

Advantages of products ให้ความชุ่มชื้นและบรรเทาอาการเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะปากแห้ง

Target Industries ธุรกิจการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐและชุมชน

Brand’s Country of Origin ไทย

Company name มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Booth number A55-56, A85-86

Pre-registration