Intercare Asia

Headline : ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด The Parents Wellness and Rehabilitation

Brand : The Parents Wellness and Rehabilitation

Description :
– รับดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผู้มีภาวะพึ่งพิง
– รับดูแลผู้สูงอายุ แบบรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน และ Long Term Care (LTC)
– เดอะ พาเร้นท์ส สหคลินิก ประกอบไปด้วย
1. คลินิกกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย Stroke, ฟื้นฟูสมรรถภาพทั่วไป
2. คลินิกแพทย์แผนไทย นวดไทยไร้ระบม
3. คลินิกแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว รมยา แช่เท้าสมุนไพรจีน
– มีนวัตกรรมเฉพาะทางเพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยระบบดิจิตอลหรือนิวเมติกส์ (Smart Medical Gym)

Type of product or service : Elderly Center / ศูนย์ผู้สูงอายุ

Advantages of product : มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา, ทีมสหวิชาชีพคอยดูแล 24 ชั่วโมง, มีนักกำหนดอาหารควบคุมคุณภาพเมนูอาหารของแต่ละโรค, สถานที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการพึ่งพิง ให้ความรู้สึกอบอุ่น, กิจกรรมสันทนาการและฟื้นฟูบำบัดที่หลากหลาย, ให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic health)

Industries & Business targeted : นักลงทุนโครงการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล ผู้สนใจในธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ บริษัทนำเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพ

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด

Company profile : The Parents Wellness and Rehabilitation ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (Techno Medical PCL : TM) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 20 ปี โดย (The Parents Wellness and Rehabilitation) ดำเนินธุรกิจดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังผ่าตัด มีความตั้งใจในการฟื้นฟู ดูแลให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้ยืนยาวมากที่สุด ด้วยนวัตกรรมการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยสมองเสื่อม, ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด, ผู้มีภาวะพึ่งพิง, ผู้ป่วยติดเตียง (ทั้งแบบชั่วคราวและระยะยาว)

Booth Number : T41

Pre-registration