Headline เครื่องช่วยหายใจขณะหลับ CPAP

Brand Yuwell

Model YH-550

Description  YH-550 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง แบบปรับแรงดันอัตโนมัติ มาพร้อมหน้ากากแบบครอบจมูกในชุด มีหน้าจอแสดงผลเพื่อตั้งค่าและตรวจเช็คค่าการใช้งานของผู้ใช้ได้ทันที มีหน่วยความจำแบบ SD Card บันทึกข้อมูลและอ่านข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีแผ่นกรองอากาศเข้าเพื่ออากาศสะอาดในการหายใจ มีชุดให้ความชื้นพร้อมใช้งานภายในตัวเครื่อง สามารถการปรับตั้งแรงดัน Cpap ได้ถึง 20 cmH2O ปรับตั้งค่าแรงดัน Initial Pressure ได้ 4 ถึง 20 cmH2O มีระบบเปิด-ปิด เครื่องแบบอัตโนมัติเมื่อคุณถอดหน้ากาก มีระบบลดแรงต้านขณะหายใจออก (FPS) โดยสามารถปรับได้ถึง 3 ระดับ ตัวเครื่องสามารถแสดงผลค่า AHI, P90, Used Time, Treatment Time, Total Time, Average Pressure, Average Leak Volume ได้

Advantages of product แก้ปัญหานอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่อง Auto Cpap Yuwell รุ่น YH-550 คุณสมบัติครบ ปรับแรงดันอัตโนมัติ ใช้งานง่าย พกพาสะดวก มีชุดอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

Industries & Business targeted โรงพยาบาล/คลินิก/บ้านพักผู้สูงอายุ/สถานพักฟื้นผู้ป่วย

Type of product or service Medical care products / ผลิตภัณฑ์ดูแลทางการแพทย์

Brand’s Country of Origin จีน

Company name บริษัท เฮลท์เนเจอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

Company profile เอช เอ็น แคร์(HNCare) ให้บริการดูแลตรวจรักษา ผู้มีปัญหาการนอนกรน หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ด้วยโปรแกรมตรวจการนอนหลับ (sleep test) วิเคราะห์ผลโดยแพทย์เฉพาะทาง และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับพร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก (CPAP/Bi-PAP) สำหรับรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ, เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home ventilator) แบบครบวงจร ให้บริการหลังการตลอดการใช้งาน

Booth Number A049

Headline เครื่องช่วยหายใจขณะหลับ CPAP

Brand Yuwell

Model YH-450/480

Description  YH-450/480 เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง แบบปรับแรงดันอัตโนมัติ มาพร้อมหน้ากากแบบครอบจมูกในชุด ที่สามารถตรวจจับ Central Apnea ได้ มีหน้าจอแสดงผลเพื่อตั้งค่าและตรวจเช็คค่าการใช้งาน มีช่องต่อ USB Flash Disk เพื่อนำข้อมูลไปอ่านผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในมือถือ ที่สามารถแสดงผลการใช้งานได้เช่นกัน มีแผ่นกรองอากาศเข้าเพื่ออากาศสะอาดในการหายใจ มีชุดให้ความชื้นพร้อมใช้งานภายในตัวเครื่อง สามารถปรับตั้งแรงดัน CPAP ได้ถึง 20 cmH2O ปรับตั้งค่าแรงดัน Initial Pressure ได้ 20 cmH2O มีระบบเปิด-ปิด เครื่องแบบอัตโนมัติเมื่อคุณถอดหน้ากาก มีระบบลดแรงต้านขณะหายใจออก (FPS) โดยสามารถปรับได้ถึง 3 ระดับ ตัวเครื่องสามารถแสดงผลค่า AHI, P90, Used Time, Treatment Time, Total Time, Average Pressure, Average Leak Volume ได้

Advantages of product แก้ปัญหานอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่อง Auto Cpap Yuwell รุ่น YH-450/480 คุณสมบัติครบ ปรับแรงดันอัตโนมัติ ใช้งานง่าย พกพาสะดวก มีชุดอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

Industries & Business targeted โรงพยาบาล/คลินิก/บ้านพักผู้สูงอายุ/สถานพักฟื้นผู้ป่วย

Type of product or service Medical care products / ผลิตภัณฑ์ดูแลทางการแพทย์

Brand’s Country of Origin จีน

Company name บริษัท เฮลท์เนเจอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

Company profile เอช เอ็น แคร์(HNCare) ให้บริการดูแลตรวจรักษา ผู้มีปัญหาการนอนกรน หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ด้วยโปรแกรมตรวจการนอนหลับ (sleep test) วิเคราะห์ผลโดยแพทย์เฉพาะทาง และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับพร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก (CPAP/Bi-PAP) สำหรับรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ, เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home ventilator) แบบครบวงจร ให้บริการหลังการตลอดการใช้งาน

Booth Number A049

Headline เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C

Brand Ozoneshield

Description  Ozoneshield เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จุดเด่นอยู่ที่การทำอากาศหมุนเวียนในแนวนอน ดูดอากาศเข้าด้านหน้าและปล่อยออกทางด้านข้าง ทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศได้อย่างทั่วถึง มีชั้นกรองอากาศ (Filter) 6 ชั้น ได้แก่ Pre-Filter, Antibacterial Filter, Cold Catalyst Filter, ไส้กรอง H13HEPA, ไส้กรอง Activated Carbon และแผ่นกรอง Photocatalyst มีหลอด C-band LED UV ที่่ความยาวคลื่่น ๒๕๓.๗ นาโนเมตร มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรััส และเชื้อรา มีระบบ Anion สร้างอิออนประจุุลบออกมา ดููดจับกับอนุุภาคในอากาศ มีหน้าจอตั้งค่าระบบสัมผัสและบอกสถานะฝุ่น pm2.5 ด้านบนตัวเครื่อง สามารถเชื่่อมต่อผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อควบคุุมเครื่่องฟอกอากาศ พร้อมดูข้อมูลได้ทันที และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องทำการเปลี่ยนไส้กรอง

Advantages of product เครื่องกรองอากาศ Ozoneshield มาพร้อมกับ หลอด C-band LED UV ที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคต่างๆ ทำให้อากาศบริสุทธิ์ สามารถกำจัดกลิ่นที่เกิดจากควันบุหรี่ และเชื้อรา พร้อมระบบ Anion ประสิทธิภาพสูง ระบบการกรองมากถึง 8 ขั้นตอน ฟิลเตอร์ 6 ชั้น มีอัตราการกรองอากาศ CADR 350 m3/h ที่ขนาดห้อง 40 ตรว. ภายในเวลาเพียง 30 นาที ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน เพียง 35 เดซิเบล แผงควบคุมแบบ Touch Screen ควมคุมการทำงานผ่าน App บนมือถือได้แบบ Real Time อายุการใช้งานใส้กรอง 3,600 ชั่วโมง ประหยัดไฟ ดูแลรับประกัน 1 ปี

Industries & Business targeted โรงพยาบาล/คลินิก/บ้านพักผู้สูงอายุ/สถานพักฟื้นผู้ป่วย/บ้าน

Type of product or service
เครื่องฟอกอากาศ

Brand’s Country of Origin จีน

Company name บริษัท เฮลท์เนเจอร์อินเตอร์เทรด จำกัด

Company profile เอช เอ็น แคร์(HNCare) ให้บริการดูแลตรวจรักษา ผู้มีปัญหาการนอนกรน หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ด้วยโปรแกรมตรวจการนอนหลับ (sleep test) วิเคราะห์ผลโดยแพทย์เฉพาะทาง และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับพร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก (CPAP/Bi-PAP) สำหรับรักษาโรคนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ, เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home ventilator) แบบครบวงจร ให้บริการหลังการตลอดการใช้งาน

Booth Number A049

Pre-registration