บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้าน MICE และการมีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 รายการตลอดจนการประชุมในช่วงสิบปีที่ผ่านมา NEO ได้รับชื่อเสียงที่ดีในในฐานะผู้จัดการงานแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพในระดับสาธารณะและภาคเอกชน

www.nccthailand.com

"ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของประเทศไทยคือโอกาสของเราที่จะแสดงให้โลกเห็นถึงความพร้อมในการจัดงานเกี่ยวกับ MICE"

MICE - ย่อมาจากคำว่า Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions (หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) โดยถือเป็นความสามารถหลักของประเทศไทยมายาวนานซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • Business Ethics: เราพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานของเราล้วนคำนึงถึงสังคมเป็นหลัก
  • Respect: เราน้อมรับต่อความต้องการของลูกค้าและพยายามปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด
  • Integrity: เรามุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์และทุ่มเทด้วยความเต็มใจเพื่องานนิทรรศการและลูกค้าของเรา
  • Reliability: เรามีความยืดหยุ่นในขณะที่กำหนดเส้นตายซึ่งเป็นเป้าหมายของเราที่จะต้องบรรลุ

“Becoming the Leader in Events and Exhibitions Business”

  • เพิ่มมาตรฐานการแสดงที่มีอยู่ของเราและพัฒนาโชว์ใหม่ๆ ตามเทรนด์ล่าสุด เช่นไลฟ์สไตล์กีฬาและสันทนาการ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ขยายผลงานอันเป็นเลิศของเราไปทั่วภูมิภาค
    Pre-registration