ทำไมต้องประเทศไทย

ในปี 2565 จำนวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทยจะคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยคาดว่าจะถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 เมื่อประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย รัฐบาลได้บรรจุสังคมสูงวัยให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังนั้น งาน "อินเตอร์แคร์ เอเชีย" เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุครบวงจร ซึ่งนับเป็นเวทีที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในหมวดต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์และสินค้าเพื่อความงาม บริการรองรับผู้สูงอายุ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สินค้าไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นอกจากนี้ งานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อการพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม โดยงานนี้เปิดรับผู้เข้าชมงานทั้งจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป และพร้อมมอบโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านโซลูชันและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกวัย


เข้าร่วมแสดงสินค้ากับเรา ได้อะไรบ้าง?

  • สะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการจับตลาดผู้สูงอายุที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก
  • สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณและสร้างโอกาสเติบโตไปสู่ตลาดใหม่ๆในอุตสาหกรรม
  • ค้นพบเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆและผู้เข้าชมที่มีกำลังซื้อสูงทั่วภูมิภาคอาเซียน
  • เข้าร่วมกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มเครือข่ายธุรกิจของคุณ
  • นำหน้าคู่แข่งด้วยการเข้าร่วมแคมเปญการตลาดตลอดทั้งปีของงานแสดงสินค้า
Pre-registration