ทำไมต้องประเทศไทย

ในปี 2564 จำนวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทยจะคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยคาดว่าจะถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 เมื่อประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย รัฐบาลได้บรรจุสังคมสูงวัยให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังนั้น InterCare Asia 2021 จึงเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพที่ครบวงจรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอายุอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ ในงานประกอบไปด้วยสินค้าและบริการมากมาย ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการใช้ชีวิต การวางแผนการเงิน และการลงทุนเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ การท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์และสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

InterCare Asia 2021 รวบรวมไฮไลท์ที่น่าสนใจเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรมผู้สูงวัย เช่นโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดรับผู้ซื้อที่สามารถสร้างยอดขายให้กับคุณ การบรรยายพิเศษบนเวทีเพื่อเข้าใจแนวโน้มทางธุรกิจ การประชุมเชิงวิชาการที่เน้นนวัตกรรมสำหรับสังคมสูงวัยและอื่น ๆ อีกมากมาย


เข้าร่วมแสดงสินค้ากับเรา ได้อะไรบ้าง?

  • สะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการจับตลาดผู้สูงอายุที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก
  • สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณและสร้างโอกาสเติบโตไปสู่ตลาดใหม่ๆในอุตสาหกรรม
  • ค้นพบเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆและผู้เข้าชมที่มีกำลังซื้อสูงทั่วภูมิภาคอาเซียน
  • เข้าร่วมกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มเครือข่ายธุรกิจของคุณ
  • นำหน้าคู่แข่งด้วยการเข้าร่วมแคมเปญการตลาดตลอดทั้งปีของงานแสดงสินค้า