ทำไมต้องเข้าร่วมงาน InterCare Asia

ศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงวัยและผู้ใส่ใจในสุขภาพเพื่อการเกษียณอย่างสมบูรณ์แบบ

ติดตามนวัตกรรมเพื่ออนาคตของคุณ

ค้นพบนวัตกรรมบริการและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมผู้สูงวัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของคุณ

พันธมิตรเป้าหมายสำหรับคุณ

ติดต่อกับพันธมิตรและผู้แสดงสินค้ารายใหม่ที่สนใจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณให้มีศักยภาพมากขึ้น

โอกาสรับข้อมูลใหม่ๆ

รับโอกาสในการสำรวจนวัตกรรมและข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับผู้แสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชมธุรกิจอื่น ๆ

ข้อมูลเชิงลึกแห่งอนาคต

ดูข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมผู้สูงวัยที่น่าสนใจ จากหลายแง่มุมและหมวดหมู่ภายในงาน

โอกาสจับคู่เครือข่ายทางธุรกิจ

เชื่อมต่อกับผู้แสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชมธุรกิจหลายรายเพื่อเข้าถึงเป้าหมายและโอกาสมากขึ้น