ประโยชน์ในการเข้าชมงาน

เป็นงานแสดงสินค้าด้านสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับการดูแลความเป็นอยู่ สุขภาพ และการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยอย่างครบวงจร เราได้รวบรวมไว้ในงานแสดงสินค้าโดยแบ่งเป็น 5 โซน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่แสดงระบบการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การบริการและอาหารทางโภชนาการ พร้อมด้วยการสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการจากกูรูทั่วเอเชีย

ติดตามนวัตกรรมเพื่ออนาคตของคุณ

ค้นพบนวัตกรรมบริการและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมผู้สูงวัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของคุณ

พันธมิตรเป้าหมายสำหรับคุณ

ติดต่อกับพันธมิตรและผู้แสดงสินค้ารายใหม่ที่สนใจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณให้มีศักยภาพมากขึ้น

โอกาสรับข้อมูลใหม่ๆ

รับโอกาสในการสำรวจนวัตกรรมและข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับผู้แสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชมธุรกิจอื่น ๆ

ข้อมูลเชิงลึกแห่งอนาคต

ดูข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมผู้สูงวัยที่น่าสนใจ จากหลายแง่มุมและหมวดหมู่ภายในงาน

โอกาสจับคู่เครือข่ายทางธุรกิจ

เชื่อมต่อกับผู้แสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชมธุรกิจหลายรายเพื่อเข้าถึงเป้าหมายและโอกาสมากขึ้น

Pre-registration