Intercare Asia

Headline : อาหารเสริมโปรตีนสูง

Brand : มหาการุณย์

Description : เป็น Complete meal ในรูปแบบ สมูทตี้/ซุปข้น พร้อมรับประทานไม่ต้องชง ผ่านกระบวนการ retort เก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น มีโปรตีนสูง คาร์บฯต่ำ และมี ความหนืด IDDSI ในระดับ 4 จึงลดการสำลักในผู้ที่มีปัญหาการกลืน

Type of product or service : Enriched foods / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Advantages of product : สามารถทานทดแทนมื้ออาหาร เพื่อทดแทนการขาดโปรตีนในผู้สูงวัย และผู้ป่วยหลังพักฟื้น หรือผู้ที่มีปัญหาการกลืน

Industries & Business targeted : ผู้สูงวัย และผู้ป่วยหลังพักฟื้น หรือผู้ที่มีปัญหาการกลืน

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

Company profile : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์) เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยไปสู่ศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยให้ถูกนำไปสร้างเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับงานวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Booth Number : A108

Pre-registration