Headline “บ้านที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่”

Brand Senera Senior Wellness (ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส)

Description Senera Senior Wellness โครงการที่พักอาศัยพร้อมบริการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืนสำหรับผู้สูงวัยสมัยใหม่ พร้อมการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ ด้วยการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการมีสุขภาพที่ดี ด้วยบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การดูแลแบบไปเช้า-เย็นกลับ และการดูแลแบบพักค้างคืน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยประสบการณ์โดยตรงด้านการดูแลผู้สูงวัยและได้รับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

Type of product or service Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Advantages of products การดำเนินธุรกิจของเราเน้นให้ความสำคัญในส่วนของการบริการด้านการดูแล การวิเคราะห์เพื่อออกแบบการรักษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอย่างเฉพาะแต่ละบุคคลด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สภาพแวดล้อมภายนอกและพื้นที่ภายในห้องพักถูกออกแบบโดยทีมวิศกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างบรรยากาศและทัศนียภาพที่ร่มรื่นเสมือนอยู่ที่บ้าน ด้วยความใส่ใจในการออกแบบที่เราคำนึงถึงความสะดวกครบครันและปลอดภัยมากที่สุด รายล้อมด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น โครงการของเรายังมีที่ตั้งใกล้กับ Community Mall (JAS Green Village) ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ไม่พลุกพล่าน ทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไร้ความกังวล เพราะบรรยากาศต่างจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เหมือนได้มาพักผ่อนแต่ยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสหวิชาชีพ

Target Industries ธุรกิจกลุ่มสุขภาพ

Brand’s Country of Origin Thailand

Company name SENERA SENIOR WELLNESS

Company Profile บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจสถานดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อ ซีเนร่า (Senera) ซึ่งให้การดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนถึงผู้สูงวัยที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลครอบคลุมทั้งด้านสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ด้วยทีมบุคลากรที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งให้การบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยการดูแลอย่างเป็นองค์รวมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูแบบครบครัน เพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับบริการที่มีคุณภาพ เกิดความไว้วางใจในการเข้ามาพักอาศัยในโครงการ นอกจากนี้เรายังมีระบบการส่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยการร่วมมือกันกับเครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานบริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับการดูแลที่ครอบคลุมในกรณีฉุกเฉิน

Booth number A46-47

Pre-registration