Headline ผ้าเช็ดตัววัดรอบเอวได้ ที่ผู้ใช้สามารถวัดรอบเอวของตัวเองได้เป็นประจำทุกวัน

Brand SOOK

Modelผ้าขนหนูสุขกายวัดรอบเอวได้

Description กว้าง : 27 นิ้ว ยาว : 57 นิ้ว วัสดุ : ด้ายคู่ เกรดเอ วิธีเช็ครอบเอว เช็คสุขภาพ 1. พันผ้าขนหนูให้ด้านที่เป็นเลข 0 ออกด้านนอกตัว 2. พันผ้าขนหนูรอบเอว อ่านค่ารอบเอวจากตัวเลขบนผ้าขนหนู ข้อมูลสุขภาพ นำส่วนสูงของคุณมาหารด้วย 2 หากรอบเอวคุณมากกว่าค่าที่ได้แสดงว่าคุณเริ่มอ้วนลงพุงแล้ว โดยเฉลี่ยผู้ชายควรมีรอบเอวไม่เกิน 90 ซม ผู้หญิงควรมีรอบเอวไม่เกิน 80 ซม

Type of product or service สินค้านวัตกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Advantages of products ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดผ้าขนหนูที่เป็นมากกว่าผ้าขนหนู สามารถใช้ตรวจสอบภาวะอ้วนลงพุงได้ โดยใช้ผ้าขนหนูวัดรอบเอวและคำนวณตามสูตร เส้นรอบพุง>ส่วนสูง/2 (ซม.)

Target Industriesองค์กร / พนักงาน Office / วัยทำงาน

Brand’s Country of Origin ไทย Company name SOOK Enterprise by สสส.

Company Profile SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ถูกยกระดับขึ้นเป็นหน่วยงานพิเศษที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน งานส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบธุรกิจ start-up เน้นความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านการพัฒนาสินค้า บริการ และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมในการ ส่งเสริมวิถีสุขภาพดีครบทั้ง 4 มิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา นำไปสู่แนวทางพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

Booth number A063,A064

 

Headline เส้นทางท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงสุขภาวะทางปัญญา

Brand SOOK Travel

Model เส้นทางท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Heritage)

Description 🛕ทริปที่ 1 : เส้นทางรุ่งอรุณอารยวัฒนธรรมแห่งจิตวิญญาณ “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย” ⏳วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 (3 วัน 2 คืน) 🎫ราคา 14,900 บาท/คน พิเศษ❗️มาเป็นคู่ลดเหลือ 13,500 บาท/คน ▪️ รับจำนวน 20 ที่นั่ง 🛤ทริปที่ 2 : เส้นทางจิตวิญญาณประจิมทิศ สัญญะแห่งมิตรภาพ (กาญจนบุรี) “ทวาราวดี – บ้านเก่า – สะพานประวัติศาสตร์สัญญะแห่งมิตรภาพ” ⏳วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 (2 วัน 1 คืน) 🎫ราคา 7,200 บาท/คน พิเศษ❗️ มาเป็นคู่ลดเหลือ 6,800 บาท/คน

Type of product or service Senior tour / ทัวร์อาวุโส

Advantages of products SOOK Enterprise จัด SOOK Travel ใน Theme ‘สถานที่’ ไม่ใช่ ‘ปลายทาง’ แต่คือ ‘ต้นทาง’ การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง ซึมซับ จนสามารถปรับพฤติกรรมได้

Target Industries ผู้สูงอายุ / นักวิชาการ / องค์กร

Brand’s Country of Origin ไทย

Company name SOOK Enterprise by สสส.

Company Profile SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ถูกยกระดับขึ้นเป็นหน่วยงานพิเศษที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน งานส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบธุรกิจ start-up เน้นความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านการพัฒนาสินค้า บริการ และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมในการ ส่งเสริมวิถีสุขภาพดีครบทั้ง 4 มิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา นำไปสู่แนวทางพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

Booth number A063,A064

Headline SOOK Booster อบรม-สัมมนาองค์กรในรูปแบบสุขภาวะแนวใหม่ของไทยจาก สสส.

Brand SOOK Booster

Model Nutrition / Mental health / Growth mindset

Description Nutrition / Mental health / Growth mindset

Type of product or service กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Advantages of products SOOK Booster อบรม-สัมมนาองค์กรในรูปแบบสุขภาวะแนวใหม่ของไทยจาก สสส.

Target Industries องค์กรทั่วไปที่มีพนักงานจำนวนมากและกำลังมองหากิจกรรมสำหรับบุคลากร

Brand’s Country of Origin ไทย

Company name SOOK Enterprise by สสส.

Company Profile SOOK Enterprise หรือ ศูนย์กิจการสร้างสุข หนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ถูกยกระดับขึ้นเป็นหน่วยงานพิเศษที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน งานส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบธุรกิจ start-up เน้นความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านการพัฒนาสินค้า บริการ และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมในการ ส่งเสริมวิถีสุขภาพดีครบทั้ง 4 มิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา นำไปสู่แนวทางพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

Booth number A063,A064