Intercare Asia

Headline : คลินิกการแพทย์แผนไทย และ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

Brand : TTMIC

Description : ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย หรือ Thai Traditional Medical Innovation Center (TTMIC) ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสมดุลธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจประเมินผลเป็นตัวชี้วัด คือเครื่องตรวจสามประสาน (TM fow) อีกทั้งยังสามารถตรวจติดตามผลทุก 3 เดือน 6 เตือน หรือ 1 ปี เพื่อดูผลภายหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม คำแนะนำหรือใช้ อาหาร น้ำ สมุนไพรต่าง ๆ ช่วยในการดูแลตนเอง ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย มี 4 พันธกิจ
1. สนับสนุนการรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน และรักษาสมดุลร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยให้สูงขึ้น ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล
2. ใช้การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การรักษาสมดุลร่างกาย การใช้สมุนไพร ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อแบ่งภาระคนไข้จำนวนมากจากโรงพยาบาลและแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ต้องรับมือกับคนไข้ต่อวัน วันละหลายร้อยคน
3. ใช้ที่ตั้งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์กลางแสดงสินค้าไทยจากกลุ่ม SME, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ผลักดันโครงการอาหารเป็นยา ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเป็นเมนูอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน สานต่อทฤษฎีอาหารต้านโรค ของ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Type of product or service : Health services / บริการพยาบาล

Advantages of product : การที่ TTMIC คือ “ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย” เรามีจุดเด่นในการบริหารคลินิกการแพทย์แผนไทยโดยใช้ Technology หรือนวัตกรรมเข้ามาเสริมการรักษาซึ่งมีส่วนช่วยในการประเมินผล ติดตาม และรักษาคนไข้ อย่างที่เห็นด้านล่างคือ เครื่อง TM-flow หรือชื่อไทยคือ เครื่อง 3 ประสาน เป็น Technology จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถประเมินสุขภาพของเราออกมาเป็นตัวเลขจาก 1-100% โดยการประเมินมาจาก3ระบบคือ ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบประสาทอัตโนมัติ และ Lifestyle คะแนนยิ่งสูงยิ่งบ่งบอกถึงสมดุลร่างกายที่ดี และโอกาสในการเกิดโรค NCD อย่างเบาหวาน ความดัน ไขมันยิ่งต่ำมากๆ

Industries & Business targeted : ผู้ที่สนใจศาสตร์การดูแลสุขภาพโดยศาสตร์ธรรมชาติและแพทย์ทางเลือก

Brand’s Country of Origin : Thailand

Company name : ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

Company profile : TTMIC และ จักระ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2563 โดยทางผู้บริหารสูงสุด คุณพฤกษ์ ขุนพานิช เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่มีมากมายของสมุนไพรไทยและความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ใช้แนวทางการรักษาแบบแพทย์แผนไทยที่มีมาเนินนาน จึงได้ก่อกำเนิดเป็น TTMIC และ จักระ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในทุกวันนี้

Booth Number : T30

Pre-registration