Intercare Asia

Headline : The Expert of Elderly Fitness

Brand : TURTLE GYM

Description : Turtle Gym เรามีความมุ่งมั่น ในด้านการใส่ใจคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ทุกผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการรับรองจาก CE ที่เป็นมาตรฐานการรับประกันคุณภาพของสินค้าด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของยุโรป และเรายังได้รับมาตรฐานการรับรองจาก ISO 9001:2015 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและทุ่มเทของเราในด้านการรักษาการจัดการคุณภาพสูงระดับสูง การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นหนึ่งในแนวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการออกกำลังกาย และคอยมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ของเรา

At Turtle Gym, we prioritize quality and safety in every product we offer. Our commitment to excellence is reflected in our certifications. Turtle Gym’s products proudly bear the CE mark, ensuring compliance with European health, safety, and environmental protection standards. Additionally, we are certified under ISO 9001:2015, demonstrating our dedication to maintaining a high level of quality management. Our continuous improvement philosophy ensures that we stay at the forefront of fitness technology, providing the best possible experience for our users.

Type of product or service : Fitness Spa Yoga / ฟิตเนส สปาและโยคะ

Advantages of product : ผลิตภัณฑ์ของ Turtle Gym ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุ อุปกรณ์ของเรามีปลอดภัย ใช้งานง่าย ช่วยลดความเสี่ยงด้านการบาดเจ็บ มีการจัดการด้านการออกำลังกายช่วยให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้ป่วยได้ มีความสะดวกในการวางแผนการดูแลแบบส่วนบุคคล สินค้าอุปกรณ์การออกกำลังกายของเรามีให้ผู้ใช้เลือกในการออกกำลังกายตั้งแต่แบบพาสซีฟ (Passive Exercises) ไปจนถึงแบบแอคทีฟ (Active Exercises) ที่รองรับระดับความฟิตและความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวหรือการปรับปรุงสุขภาพโดยรวม Turtle Gym พร้อมมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดี

Turtle Gym’s products are designed with the unique needs of seniors in mind. Our equipment is safe and user-friendly, minimizing the risk of injury. Our gym managment solution allows doctors and physical therapists to monitor patients’ progress, facilitating personalized care plans. Our wide selection of fitness equipment ranges from passive to active exercises, catering to various fitness levels and needs. Whether it’s enhancing mobility or improving overall health, Turtle Gym provides effective solutions that support seniors in leading active, healthy lives.

Industries & Business targeted : Turtle Gym ได้ออกแบบโซลูชั่นด้านการออกกำลังกายที่สามารถปรับการตั้งค่าที่หลากหลายให้เหมาะได้ เพื่อการดูแลและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมายของเราประกอบด้วย บ้านพักคนชรา ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพ เราเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ปลอดภัย มีความเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนสุขภาพและความคล่องตัวของผู้สูงอายุ โดยการร่วมมือกับสถาบันดังกล่าว Turtle Gym มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการช่วยให้พวกเขามีความกระตือรือร้นและพึ่งพาตนเองได้ โซลูชั่นด้านการออกกำลังกายที่ครอบคลุมของเราทำให้เราเป็นตัวเลือกที่ต้องการ ในด้านการอำนวยความสะดวกที่มุ่งมั่นเพื่อสุขภาพ และการฟื้นฟูผู้สูงอายุ

Turtle Gym’s fitness solutions are tailored for a variety of settings dedicated to senior care and wellness. Our target groups include nursing homes, day care centers, rehabilitation centers, hospitals, and wellness centers. We understand the importance of providing safe, reliable, and effective fitness equipment to support the health and mobility of older adults. By partnering with these institutions, Turtle Gym aims to enhance the quality of life for seniors, helping them stay active and independent. Our comprehensive fitness solutions make us a preferred choice for facilities committed to senior wellness and rehabilitation.

Brand’s Country of Origin : Taiwan

Company name : TURTLE GYM / PATTENED

Company profile : We started our new Thai company to develop and bring innovative health-tech and well-being solutions from Taiwan to Thailand.

Booth Number : A91,A92,A93

Pre-registration